ButcherGamma

ButcherGamma[tree]
gives the density of tree.

DetailsDetails