AugmentedSymmetricPolynomial

AugmentedSymmetricPolynomial[{r1,r2,}]
形式的で引数のある,指数 r1, r2, の対称式を表す.

AugmentedSymmetricPolynomial[{{r11,,r1n},{r21,,r2n},}]
多変量かつ形式的で引数のある,指数ベクトルが{r11, , r1n}, {r21, , r2n}, の対称式を表す.

AugmentedSymmetricPolynomial[rspec,data]
data 中の引数のある対称式を返す.

詳細詳細

2010年に導入
(8.0)