CircleMinus

CircleMinus[x,y]
と表示される.

詳細詳細

例題例題すべて開くすべて閉じる

  (3)  (3)

CircleMinus[x,y]は演算子のバイナリ操作としてフォーマットされる:

In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=

演算子を使う入力形はCircleMinus式として解釈される:

In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]//FullForm=

の定義を加える:

In[1]:=
Click for copyable input
In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=

定義をクリアする:

In[3]:=
Click for copyable input
1996年に導入
(3.0)