HexadecimalCharacter

HexadecimalCharacter
表示 StringExpression 中的十六进制数字字符 09, af, AF.

范例范例打开所有单元关闭所有单元

基本范例  (2)基本范例  (2)

In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=

测试一个字符串是否只包含十六进制数字:

In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=
2008年引入
(7.0)