VertexOutComponent

VertexOutComponent[g,{v1,v2,}]
グラフ g 内の少なくとも , , の1つからの有向経路を持つ頂点を与える.

VertexOutComponent[g,{v1,v2,},k]
最高で長さ k, , の少なくとも1つからの有向経路を持つ頂点を与える.

詳細詳細

  • VertexOutComponentは任意の有向グラフオブジェクトに使うことができる.
  • VertexOutComponentは,無向グラフ,有向グラフ,多重グラフ,混合グラフに使うことができる.
2010年に導入
(8.0)
| 2014年に修正
(10.0)