Matrix Predicates

Basic

MatrixQ  ▪  SquareMatrixQ  ▪  DiagonalMatrixQ  ▪  UpperTriangularMatrixQ  ▪  LowerTriangularMatrixQ

Symmetry Related

SymmetricMatrixQ  ▪  AntisymmetricMatrixQ  ▪  HermitianMatrixQ  ▪  AntihermitianMatrixQ

Quadratic-Form Related

PositiveDefiniteMatrixQ  ▪  NegativeDefiniteMatrixQ  ▪  PositiveSemidefiniteMatrixQ  ▪  NegativeSemidefiniteMatrixQ  ▪  IndefiniteMatrixQ

Eigenvalue Related

NormalMatrixQ  ▪  DiagonalizableMatrixQ

Inner-Product Related

OrthogonalMatrixQ  ▪  UnitaryMatrixQ

Options for Matrix Predicates

Tolerance  ▪  SameTest  ▪  Normalized